Gotthard, Hospiz

10, Strassen, Strassenbau, Chiasso nach Basel, N2, 1.