Moskau, doppelstöckige Moskwa-Brücke Luzhnyetskiy Metromost

Ballspiele vor der Luzhnyetskaya Metro-Brücke: zweistöckige Moskvabrücke mit integrierter Metrostation "Vorobyovy Gory", Eröffnung 1959