Zürich, Kunsthaus, Ausstellung “Stadt in der Schweiz”, 1. Bienna

<em>Baumann, Heinz: Zürich, Kunsthaus, Ausstellung "Stadt in der Schweiz", 1. Biennale der Schweizer Kunst, 06/1973 (Com_L22-0723-0009-0007, <a href="http://doi.org/10.3932/ethz-a-001005175">http://doi.org/10.3932/ethz-a-001005175</a>)