Lausanne, Av. de. Valmont

<em>Friedli, Werner: Lausanne, Av. de. Valmont, 10.06.1964 (LBS_H1-024459, <a href="http://doi.org/10.3932/ethz-a-000365706">http://doi.org/10.3932/ethz-a-000365706</a>) oder in sMapshot: <a href="https://smapshot.heig-vd.ch/map/?imageId=15423">https://smapshot.heig-vd.ch/map/?imageId=15423</a></em>